Saturday, February 11, 2012

Хайр чинь хаан билээ...

Хайр чинь хаан билээ...
Зүрхээр минь титэм хийсэн
Хайр чинь хаан билээ
Зөрөхийн аргагүйсэн
Үнсэлт чинь бэлзэг билээ
Өөрийг минь ороосон
Үнэн сэтгэлийг минь бөгжөлсөн
Үнсэлт чинь бэлзэг билээ