Tuesday, March 27, 2012

Тэнгэр юм чи


Хоосон ч байж мэдэх
Солонго-Намайг
Тэвэрч чадлаа...
Тэнгэр юм-Чи!